Zuiderwaterlinie

ATELIER TO THE BONE — PROVINCIE NOORD-BRABANT

Een onderzoek naar de manier waarop de Zuiderwaterlinie een rol kan spelen als ‘vector voor gebiedsontwikkeling’: 'Van afsluiting naar aansluiting.'


De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland en doorkruist 15 Brabantse gemeenten en drie waterschappen in Noord-Brabant. Hoe kan deze robuuste en aantrekkelijke structuur niet alleen op de kaart worden gezet als cultuurhistorisch ensemble en cultuur-toeristische bestemming, maar ook als 'vector voor gebiedsontwikkeling'? Atelier to the Bone ging in het kader van de Young Innovators met deze opgave aan de slag.

Verkenning op meerdere schaalniveaus
Co-opdrachtgever is de Zuiderwaterlinie en daarmee geldt ook de ruimtelijke agenda van de provincie Noord Brabant als belangrijk uitgangspunt. Het onderzoek verkent de potentie van de Zuiderwaterlinie op meerdere schaalniveaus: van het verhaal en mogelijke toekomstvisie van de linie op macroschaal naar de mogelijke interventies op microschaal.

Verbinden van actuele opgaven
Centraal in het onderzoek staat het verbinden van actuele opgaven, zoals klimaatverandering en de energietransitie, met de ruimtelijke elementen van de linie. Daarmee beoogt het onderzoek verder te kijken dan de wijze waarop veelal omgegaan wordt met cultureel erfgoed: preservatie met een toeristische bestemming. Juist de relevantie van de linie voor het heden kan versterkt worden door de linie een drager te laten zijn van interventies die bijdragen aan onze toekomstbestendigheid.

Bekijk hier het hele onderzoek.