Zorg voor de buurt

ATELIER RIJKSBOUWMEESTER — DEN HAAG

Een speciale editie van het programma Oog voor de buurt, dat ontwerpkracht stimuleert in wijken en gebieden waar leefbaarheidskwesties een toenemende rol spelen.


Ter inspiratie voor iedereen die voor de uitdaging staat om nieuwe kansen te creëren voor het vastgoed van zorginstellingen heeft de Rijksbouwmeester een speciale uitgave gepubliceerd van het programma Oog voor de Buurt: 'Zorg voor de buurt'.

Ontwerpkracht
Oog voor de buurt stimuleert ontwerpkracht in wijken en in gebieden waar leefbaarheidskwesties een toenemende rol spelen. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken in grootstedelijke wijken, krimpgebieden en anticipeerregio’s, waarbij de leefbaarheid van de bewoners steeds centraal staat.

Zorg voor de buurt
Het programma Oog voor de buurt stond het afgelopen anderhalf jaar in het teken van ‘Zorg voor de buurt’. De focus van deze ontwerpende onderzoeken ligt op stedelijke gebieden die ontwikkeld zijn in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Hier is de relatie tussen de stedenbouwkundige structuur en maatschappelijke voorzieningen het sterkst en in deze periode vond de grootste productie van ouderenzorglocaties plaats. In de publicatie worden de resultaten van de ontwerpstudies uiteengezet en opdrachtgevende zorginstellingen aan het woord gelaten .

De publicatie is hier te downloaden. Een gedrukt exemplaar aanvragen kan ook.