(X)XL verdozing

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS

Een advies om de ongebreidelde groei van distributiecentra te stoppen en verdere 'verdozing' van het landschap te voorkomen.


De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd wordt. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, zo concludeert het College van Rijksadviseurs in zijn advies over (X)XL verdozing.

Verdozing
Het steeds beter op elkaar afstemmen van internationale handelsstromen, de opkomst van e-commerce en vele andere veranderingen in onze consumptie en productie patronen zorgen voor de onwaarschijnlijk snelle groei van steeds grotere gebouwen. Deze enorme gebouwen van één verdieping, met drie blinde gevels en een vierde gevel gereserveerd voor laadperrons, geven een onmiskenbare boodschap af. Ze zijn niet voor mensen gebouwd of voor hun omgeving, maar volledig afgestemd om de stroom van goederen te optimaliseren. In Nederland wordt het groeiende onbegrip over deze tendens, en het gevoel dat de regie op de ruimtelijke ordening ontbreekt, samengevat met de nieuwe term: 'verdozing'.

Inzicht en regie
Bij verdozing lijken twee definiërende kenmerken van de Nederlandse identiteit lijnrecht tegenover elkaar te staan: handel en de polder. In reactie op het groeiende onbegrip startte het College van Rijksadviseurs een onderzoek naar de 'verdozing van het Nederlandse landschap'. Het onderzoek bestaat uit een trendverkenning van Stec Groep, een ontwerpend onderzoek van Rademacher / De Vries Architecten, en het advies van het College van Rijksadviseurs. Dit rapport geeft op deze manier inzicht in de processen die zorgden voor verdozing in Nederland. Er wordt gekeken hoe groot het fenomeen is; waar dozen worden gebouwd; wie ze bouwt; en boven alles hoe we de regie kunnen gaan voeren over deze nieuwe en dynamische vorm van ontwikkeling.

Download hier het hele onderzoek.