Wijkecologie Wildeman

THE BEACH — AMSTERDAM WEST

Een ontwerpend onderzoek naar 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving en als sleutel tot de circulaire stad.


Hoe kan ontwerpen voor een 'wijkeconomie gericht op delen' bijdragen aan een circulaire stad? Met de aanname dat ontwerpen voor ‘deelbaarheid’ een duurzame omgang met de leefomgeving bevordert, houden The Beach, Dp-a, Amsterdam Smart City en Michiel Schwarz/Sustainism Lab een ontwerpend onderzoek naar 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving in de Wildemanbuurt in Amsterdam-West.

Social design
Terwijl er er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in fysieke zin, blijven de sociale factoren die een duurzame leefomgeving bevorderen veelal onderbelicht. Met dit onderzoeksproject willen de initiatiefnemers vanuit het perspectief van ‘social design’ een bijdrage leveren aan duurzame ontwerpprocessen. In de uitvoering maakt het onderzoeksteam gebruik van circa 30 buurtexperts. Daarnaast werkte het samen met Stadsdeel Nieuw-West, Stadgenoot, Caland Lyceum, Dr. Prof. Kraemerschool, Urbaniahoeve, verschillende welzijnsinstellingen en buurtondernemers.

Ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad
Sinds 2015 is tijdens workshops in de Garage Notweg en in co-creatie met buurtbewoners, professionele ontwerpers en andere betrokkenen aan verschillende concrete duurzame oplossingen voor een circulaire wijk - met producten, diensten, plekken en processen voor delen - gewerkt. Een tal van resultaten is daaruit voortgevloeid, waaronder een makersnetwerk, een pop-up ontmoetingsplek, een proeflokaal en meer.