Who Dares - Carnisse 2027

PI DE BRUIJN — CARNISSE

Een flexibel plan voor de integrale transformatie van Carnisse, inclusief een realistische businesscase, slaat een brug tussen zorg en verduurzaming.


De herontwikkeling van bestaande woongebieden zoals Carnisse blijkt vaak complex en langdurig. Het gebeurt slechts op kleine schaal en met beperkte impact, terwijl de problemen zich wijkbreed afspelen. Een grote transformatie - met een vernieuwing van dertig procent - biedt fundamentele sturingsmogelijkheden en maakt de wijk aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen, terwijl betaalbare huisvesting blijft behouden.

Carnisse voor iedereen
Op dit moment voldoet de monotone bebouwing in Carnisse niet aan de eisen voor levensbestendig wonen. Who dares staat voor een Carnisse voor iedereen; bruisend, veelkleurig en vitaal. Een wijk met een rijke variatie aan woonsferen en voorzieningen. Stedenbouwkundige aanpassingen zorgen voor actieve straten, plinten met (zorg)voorzieningen en een verhoogde levensloopbestendige woondichtheid.

Totale woon en leefvisie
In een proces van besluitvorming en ontwerp waarbij burgers, lokale overheid, politiek en maatschappelijke en zorgorganisaties nauw worden betrokken, is voor Carnisse een totale woon- en leefvisie ontwikkeld. Door een overall investerings- en beleggingsvisie kan die met een integrale aanpak uitgevoerd kan worden. Dit speelt in op de behoefte vanuit institutionele beleggers om te investeren in vastgoed, met name in woningen en aanverwante objecten.

Gezonde wijk voor alle generaties
Een sterk procesgerichte stedenbouwkundige strategie in de vorm van een kader - met een sterke supervisie - en een patchwork, dat bij de uitvoering flexibel is moet van Carnisse een voorbeeld voor een gezonde wijk te maken, voor alle generaties. Mensen maken het verschil. De visie biedt een nieuw netwerk aan (zorg)voorzieningen, gekoppeld aan het groen van Carnisse, uitnodigend en bereikbaar voor alle wijkbewoners. Van jong tot oud, van dynamisch tot kwetsbaar. Een geliefde wijk is een duurzame wijk.

'We care, we dare.'

PARTNERS
Pi de Bruijn, partner en architect, de Architekten Cie.
Esther Akkerman-Dwars, projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor (pensioen-) fondsen, - Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Erik Vrieling, conceptontwikkeling, Concepts/de Architekten Cie.
Annemarie van Went, architect, wonen met zorg de Architekten Cie.
Eric van Noord, architect, publieke gebouwen de Architekten Cie.
Hugo Beschoor Plug, architect/ onderzoeker gebouwde omgeving en zorg, BPvF
Michiel Van Driessche, landschapsarchitect, Felixx Landscape Architects & Planners
Joep Arts, (medior) adviseur woningmarkt, Stec Groep
Onno Dwars, commercieel directeur, Ballast Nedam Development
Nicolle Terlouw, developer, Ballast Nedam Development
Emilie van Erven Dorens, senior projectmanager Zorgvastgoed voor (pensioen-) fondsen, - Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Jeroen Kemperman, senior manager Strategy, Zilveren Kruis