Wereldtuinen bij AZC

JAN HENDRIK BOS — ROTTERDAM

Een wereldtuin rond een Azielzoekerscentrum betekent samen tuinieren voor sociale integratie, groen voor ruimtelijke verbinding en algemene gebiedsverbetering.


AsielZoekersCentra (AZC's) hebben zowel ruimtelijk als sociaal een moeizame relatie met hun omgeving. Als antwoord hierop voegt Bureau Volhoudbaar bij verschillende AZC’s het Wereldtuin concept toe: een tuin waar bewoners van het AZC en bewoners uit de omgeving samen tuinieren en elkaar kunnen leren kennen in een veilige ruimte.

Sociale integratie en ruimtelijke verbinding
Naast een betere sociale integratie wordt hiermee ook gewerkt aan de ruimtelijke verbinding tussen stad en gebouw en verbetering van de gebied rondom het AZC. In samenwerking met atelier Ondertussen zal Bureau Volhoudbaar vijf uitgevoerde wereldtuinen vergelijken en uitzoeken hoe wat de sleutels zijn voor een succesvol ontwerp en organisatie.

Handboek
De onderzoekers zullen de informatie bundelen in een handboek. Enerzijds bedoeld om bewoners en professionals in en rond een AZC aan de slag te kunnen laten gaan en anderzijds om gemeenten en het COA handvatten te geven om initiatieven te begeleiden. Tijdens het onderzoek maakt het team gebruik van een expert-team, bestaande uit professionals uit de gemeente Rotterdam, TU Delft, SKIN Rotterdam, SPIOR en AZC Energieweg Groningen.

PARTNERS
Bureau Volhoudbaar
Atelier Ondertussen
gemeente Rotterdam
TU Delft
SKIN Rotterdam
SPIOR
AZC Energieweg Groningen