Vogelobservatorium Tij

RO&AD EN RAU — STELLENDAM

Een zorgvuldig ontworpen vogelobservatorium in de vorm van een eivormig, circulair kunstwerk.


Op een zandplaats aan de rand van het Haringvliet is een reusachtig ei gelegd. In werkelijkheid is het een vogelobservatorium, volledig duurzaam ontworpen door RAU Architects in samenwerking met RO&AD Architecten, in opdracht van het Droomfondsproject. Vanuit dit houten natuurkunstwerk hebben bezoekers een geweldig uitzicht op de deltanatuur en haar vogelrijkdom. Het remontabele bouwwerk kreeg de naam Tij, een knipoog naar het getij én het eivormige ontwerp.

Circulair natuurkunstwerk
Tij is gemodelleerd naar een ei van de Grote Stern en ligt in een landschappelijk ontworpen nest van riet, kastanjepalen en zand. Het is parametrisch ontworpen om een goede verhouding tussen vorm, constructie, afmeting en kijkgaten te krijgen en geheel opgetrokken uit duurzame materialen.

Duurzame materialen
Door de file-to-factory Zollinger constructie konden grote houten overspanningen gemaakt worden met relatief kleine onderdelen. Via een hybride hout-betonvloer kunnen natuurliefhebbers genieten van het indrukwekkende uitzicht op onder meer de broedeilanden en de Haringvlietdam. Het onderste deel van het bouwwerk is gemaakt met Accoyahouten balken, en kan onder water komen te staan bij hoge rivierwaterafvoer. Het gedeelte daarboven is opgebouwd uit grenenhout. Lokaal riet uit het plaatselijke natuurgebied bedekt het geheel.

Bouwen met de natuur
Binnen het landschapsplan van HNS Landschapsarchitecten kan de bezoeker het hele natuurgebied in de Scheelhoek naar het observatorium toe beleven. Onderweg zijn er verschillende biotopen voor vogels aangelegd en te bekijken. Om de vogels ongezien te benaderen bestaat het laatste deel van de route naar het vogelobservatorium uit een tunnel, gemaakt van tweedehands meerpalen en steenschotten en bedekt met zand, zodat ook hier vogels kunnen broeden.

Droomfondsproject Haringvliet
Tij is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties, met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, sinds 2015 werken aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Met de opening van het vogelobservatorium ronden de natuurorganisaties het Droomfondsproject af. Maar ook hierna blijven ze voortbouwen op de basis die ze de afgelopen jaren samen met de regio hebben gelegd en hun krachten bundelen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet.

Photo: Katja Effting
Photo: Katja Effting
PARTNERS
RO&AD Architecten
Rau Architects
Geometria Ltd.
Breed ID
HNS Landschapsarchitecten
Droomfonds / Nationale Postcode Loterij
ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds