Vitaal Buitengebied Zundert

GEMEENTE ZUNDERT — ZUNDERT

Samen met bewoners en ondernemers werkt gemeente Zundert aan een vitaal buitengebied.


In de pilot Vitaal Buitengebied Zundert slaan gemeente, dorpsraden, waterschap en provincie de handen ineen om een gezond buitengebied te creëren. Door mensen in beweging te brengen, te ontdekken en gezamenlijk bouwstenen te leggen voor een buitengebied waar het fijn wonen, ondernemen en recreëren is. Nu en over 20 jaar.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Zundert is een economisch belangrijk gebied voor West-Brabant. Met een buitengebied waar veel speelt en nog veel op stapel staat. Zoals agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie. Het zijn veranderingen die uitdagingen maar ook kansen bieden, en die iedereen aangaan.

Een toekomstbestendig buitengebied
In de eerste fase van de pilot kwamen meer dan 300 inwoners en ondernemers uit het buitengebied van Zundert naar de dorpsbijeenkomsten Vitaal Buitengebied, georganiseerd door de dorpsraden Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal. Samen gingen zij op zoek naar de kansen, de kracht, de oplossingen en de buikpijn van het buitengebied van de gemeente Zundert. Met een gezamenlijk doel: het creëren van een toekomstbestendig buitengebied.

Aan de slag in zeven casussen
De tweede fase van de pilot is nu volop in uitvoering: in teams wordt gewerkt aan zeven gebiedscasussen. Want opgaven in het buitengebied vragen om integrale afwegingen en samenwerking met ondernemers, inwoners en organisaties in het gebied. In de casussen spelen wensen, ideeën of knelpunten die op de reguliere manier moeilijk zijn op te lossen. Ze vragen om een nieuwe aanpak, nieuwe oplossingen, ruimte voor regels, bijzondere aandacht en ondersteuning. Iedere casus is verschillend: in sommige gebieden zijn concrete initiatieven bekend of al in gang gezet, in andere gebieden is de gemeente aan het verkennen welke wensen, knelpunten en ideeën er spelen.

Panorama
Nederland
PARTNERS
Gemeente Zundert
Dorpsraad Achtmaal
Dorpsraad Klein-Zundert
Dorpsraad Rijsbergen
Dorpsraad Wernhout
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant