Verbonden

HARALD MOOIJ — GRONINGEN

Dit concept brengt medische, sociale en ruimtelijke componenten samen, uitgevoerd in een participatief ontwerpproces.


Centraal in de visie van 'Verbonden' staat het idee dat goede én betaalbare zorg integraal deel uitmaakt van het dagelijks samenleven. In de omgeving, stad, buurt, wijk, straat en het gebouw waarin je woont. Zorg wordt daarbij niet alleen gezien als medisch - van preventieve gezondheidsverbetering tot reguliere en specialistische (poli-)klinische zorg - maar kent ook een belangrijke sociale en ruimtelijke component.

Medisch, sociaal en ruimtelijk
Medisch wordt gewerkt aan decentrale, toegankelijke zorg waarin de patiënt centraal staat als partner in zijn eigen behandelproces: zorgcoaches, een wijkpoli voor anderhalvelijns zorg, en aanvullende fitheidprogramma’s. Op sociaal vlak stimuleren de initiatiefnemers sociale netwerken binnen de wijk, bieden kansen voor participatie en buurtinitiatieven en handreikingen tegen vereenzaming en sociaal isolement. Ruimtelijk laten ze zien hoe ingrepen in architectuur, stedenbouw en landschap de medische en sociale doelstellingen ondersteunen en de wijk op subtiele wijze een nieuwe, verbindende impuls kunnen geven: een verbindend maaiveld, verkleining van de bouwblokken, introductie van voetgangersroute, kleinschalige nieuwbouw met sociale en zorgfuncties en variatie in woningaanbod.

Participatief ontwerpproces
Nadere invulling van de plannen gaat in actieve samenwerking met bewoners en lokale organisaties: een participatief ontwerpproces legt de eerste steen voor een actieve, gezonde en verbonden Oosterparkwijk.

PARTNERS
Harald Mooij, Architectuur, MOOIJ architectuur
Jeroen Bos, Architectuur, DenkWerk Architectuur
Ilja Mooij, Huisarts, Huisartsenpraktijk Marken
drs. F.H. Bos, Huisarts, Raad van Commissarissen Holding "Onze Huisartsen"
drs. J.S Repelaer van Driel, waarn. Huisarts, ’t Gooi tot Wieringen
ing. Henk Timmerman, Senior Adviseur Speciale Projecten, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
dr. Klaske Wynia, Onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afdeling Gezondheidswetenschappen; projectleider SamenOud
ir. Paul John de Jong, Directeur Ontwikkeling, FRAME vastgoed