Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid

MEREL BRABERS — CARNISSE

Een plan voor facilitering van ontmoetingen aan de hand van bestaande initiatieven.


Uitgangspunt van dit plan is het concept ‘positieve gezondheid’. Gezondheid als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit in tegenstelling tot de traditionele betekenis van gezondheid, als in de zin van de afwezigheid van ziekte.

Inzet van sterke punten van de wijk
Om een omgeving te realiseren die de bewoners gezondheidsvaardiger maakt, maken de initiatiefnemers gebruik van de sterke punten van de wijk, de ‘Carnisse Kanjers’. De Lepelaarsingel dient als ruggengraat. Vanuit deze centrale as, die loopt van de Pleinweg in het noorden tot aan het Zuiderpark in het zuiden, wordt een ‘groene loper’ gecreëerd. Deze loper vertakt zich in de wijk door er (gezondheids)voorzieningen op aan te haken. Op deze manier worden nieuwe én bestaande voorzieningen zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

Inclusieve buurt met zelfredzame bewoners
De ambitie is om het plan samen met een representatieve groep bewoners uit Carnisse te realiseren en daarmee de wijk bottom-up vaardiger maken. Doel van het project is een inclusieve buurt met zelfredzame buurtbewoners. Hiervoor worden bestaande elementen in de wijk getransformeerd tot Carnisse Kanjers, die samen een netwerk vormen.

PARTNERS
Merel Brabers, architectuur en filosofie, EGM architecten
Willemineke Hammer, architectuur, EGM architecten
Chico Leufkens, architectuur, EGM architecten
Liset van Dijk, sociologie, NIVEL
René Bleeker, zorg (cure) en bouwen, Radboudumc
Geraline Leusink, gezondheidszorg, Radboud universiteit
Rien van der Velden, sociaal en financieel, Fonds 1818
Peter de Lange, sociale geografie, Hogeschool Rotterdam
Pieter de Kort, wonen en zorg (care), Voormalig Rivas Zorggroep
Gerben Sanders, humanistiek, bewoner van de wijk