Twents Precisielandgoed

HARDENBERG

Precisielandbouw als oplossing voor de uitdagingen in het landelijke gebied.


Precisie-landgoederen bieden de perfecte schaalniveaus om antwoorden te geven op de opgaven voor het landelijk gebied als bodem, water, natuur en de productie van voedsel en ecosysteemdiensten. Slim precisie-management maakt hen volgens de initiatiefnemers tot het ideale verdienmodel voor het oplossen van schaalproblemen, het sluiten van kringlopen en het komen tot een duurzaam en leefbaar landelijk gebied.

PARTNERS
Peter Sloot adviseur landbouw bodem water ecologie, Aequator Groen & Ruimte
Pieter Veen architectuur Circular Landscapes
Max van Rechteren grondeigenaar