Tiny Forrest

IVN NATUUREDUCATIE — AMSTERDAM

Een mini-bos in de stedelijke omgeving stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving dichterbij en draagt bij aan klimaatbestendigheid en gezondheid.


Een Tiny Forrest is een dichtbegroeid bos met uitsluitend inheemse soorten en ter grootte van een tennisbaan, dat zorgt voor behoud en bescherming van biodiversiteit en meer groen in de stad. Scholen gebruiken het minibos voor natuuronderwijs in de buitenlucht en buurtbewoners kunnen elkaar hier op een gezonde en prettige plek ontmoeten. IVN Natuureducatie werkt samen met scholen en buurten om in heel Nederland minibossen aan te planten en te beheren.

Biodiversiteit, klimaatbestendigheid en natuurbeleving
Het Tiny Forest concept is bedacht door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforestt). Hij vertaalde de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki - die in de jaren 70 een methode ontwikkelde om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen - naar een stadsomgeving. IVN haalde Sharma naar Nederland en plantte samen met hem, gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers, schoolkinderen en buurtbewoners een Tiny Forest midden in de stad Zaandam. Na dit eerste Tiny Forrest van Europa zijn er inmiddels al tientallen Tiny Forrests aangelegd door verschillende gemeenten en particulieren, in Nederland en daarbuiten. Net zoals de bosjes zelf zal ook dit aantal zeker nog groeien.

Tiny Forest is een Registered Trademark ®, om te waarborgen dat bosjes die de naam Tiny Forest dragen aansluiten bij het oorspronkelijke gedachtengoed en bovendien een sociale aanpak voor buurt en school hebben.