The Green House

CEPEZED — UTRECHT

Een circulair paviljoen dat ruimte biedt aan een restaurant met een eigen urban farm en een vergadercentrum.


Het Rijksvastgoedbedrijf gaf cepezed in 2014 de opdracht om van de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht een modern rijkskantoor te maken en vroeg meteen ook om een oplossing voor de ruimte tussen de Knoopkazerne en het naastgelegen hoofdkantoor van de Rabobank. Een tijdelijke invulling om deze locatie - die pas over vijftien jaar een definitieve bestemming zal krijgen en anders braak zou blijven liggen - levendiger te maken. Cepezed ontwikkelde hier The GreenHouse: een proeftuin voor circulariteit.

Demontabel en hergebruik
Cepezed ontwikkelde een plan waarbij zowel de functie als de architectuur gebaseerd zijn op circulariteit. The Green House biedt onderdak aan een ‘circulair’ horecaconcept plus vergaderfaciliteiten. Het hele gebouw, inclusief de fundering van prefab betonblokken, is demontabel en kan over vijftien jaar elders weer opgebouwd worden. Ook bij de keuze van het materiaal is gestreefd naar hergebruik.

Groene beleving
Een vertical farming-kas van tachtig vierkante meter ligt op de verdieping, naast de vergaderzalen. Hier worden groenten en kruiden voor de restaurantkeuken geteeld. Een vide in het paviljoen maakt de publiek toegankelijke kas goed zichtbaar vanuit het restaurant op de begane grond. Ook een grote groenwand draagt bij aan de beleving van The Green House.

Proeftuin voor circulariteit
De komende vijftien jaar blijft The Green House een proeftuin. De betrokken partners blijven onderzoek doen naar een nog duurzamere exploitatie, voedsel, werkwijzen en zo meer. En onder het motto ‘right to copy’ zullen de aanpak en bevindingen gedeeld worden met publiek en vakgenoten.

Foto: Lucas van der Wee
Foto: Lucas van der Wee
Foto: Lucas van der Wee
Foto: Lucas van der Wee