The Commons

MAARTEN VAN TUIJL — ALMERE HAVEN

De transformatie van blokken met individuele rijtjeswoningen naar collectieve meergeneratiehoven biedt voordelen voor alle bewoners.


Almere Haven vertoont tekenen van slijtage. De buurten en woningen voldoen steeds minder aan behoeften van ouderen en voor draagkrachtige gezinnen en jongeren is het vestigingsklimaat onvoldoende aantrekkelijk. The Commons transformeert de wijk stapsgewijs tot een aantrekkelijk stadsdorp waar meerdere generaties naast elkaar wonen. Zo kan een duurzaam sociaal vangnet ontstaan. Bewoners doen zelf voorstellen en nemen beslis- singen. Hierdoor ontstaat draagvlak voor veranderingen en groeit het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gevolgen ervan.

Vier bewonerscoöperaties spelen een voortrekkersrol
Een wooncoöperatie stelt ouderen in staat om in een schone en veilige omgeving zelfstandig samen te wonen, met hulp van jongeren in ruil voor huurkorting. Via een zorgcoöperatie krijgen ouderen met een zwaardere zorgbehoefte hulp van buren en zorgprofessionals. Een buurtcoöperatie organiseert voorzieningen voor ouderen en jongeren, en de energiecoöperatie neemt maatregelen voor een duurzame buurt.

Introductie van een nieuwe collectieve laag
De coöperaties zijn op grofweg drie schaalniveaus actief: de wijk, het blok en de woning. Zo ontstaat Stadsdorp Haven, een toekomstbestendig stuk Almere.The Commons combineert nieuwe concepten voor zorg en duurzaamheid met het herstellen van het bouwblok als duidelijk en kwalitatief hoogwaardig woonmilieu door de introductie van een nieuwe collectieve laag.

PARTNERS
Jasper Klapwijk, strateeg, Kantelingen
Maarten van Tuijl, architectuur, temp.architecture
Tom Bergevoet, architectuur, temp.architecture
Dominykas Savickas, architectuur, temp.architecture
Jeroen Jonkers (Advies) buurtcoöperatie, (Geef om de Jan Eef Hotel Buiten)
Jurgen van der Heijden (Advies), zorgcoöperatie (Nederland Zorgt Voor Elkaar)
Nathan Rozema (Advies), jongerenwoningen (Krachtstation Kanaleneiland)
Robert Hemmen (Advies), energiecoöperatie (De Groen Reus)
Beau Visser and friends (Advies), behoeften jongeren
Cees en Louwra de Groot en de buurt (Advies), behoeften seniorenwoningen