Stromende kracht

MIRTE VAN LAARHOVEN — NEDERLANDSE RIVIERDELTA

Een visie voor de Nederlandse rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied en pleidooi voor 'building with nature'.


Stromende Kracht is een ‘cultureel ontwerp’ voor de Nederlandse rivierdelta. Doel is om stakeholders om te laten denken in hun benadering van dit gebied en het natuurlijk DNA als uitgangspunt te nemen bij het ruimtelijke ontwerpen. In een gebied waar functionaliteit nu de boventoon voert, kunnen landschapsvormende processen als stroming, erosie en sedimentatie het werk al deels voor ons doen en daarmee een veel robuuster, rijker en dynamischer landschap opleveren. 'Building with nature' als alternatief voor het maakbare landschap en het huidige onderhoudsgevoelige rivierensysteem.

Builing with nature
Stromende Kracht stelt voor om de rivierdelta om te vormen tot een meer duurzaam, zelfvoorzienend systeem, waarin alle belangrijke functies samenwerken en de natuurlijke krachten het landschap opnieuw vormgeven. Een gebied dat niet alleen veilig en economisch is, maar een verhoogde biodiversiteit heeft en prachtig is om te bezoeken. De Dutch Delta als langgerekt natuurgebied, als één sterk merk, waar water het landschap schildert en mens en natuur samen in bestaan.

Toolbox met landschapsvormers
Een onderzoek naar landschapsontwerp met behulp van natuurlijke processen leidde tot een toolbox met 15 ‘landschapsvormers’. De tools vormen niet alleen het landschap, maar leveren ook toegevoegde waarde voor biodiversiteit en recreatie. Naast de systeemingrepen en landschapsvormers is ook nagedacht over een goede ontsluiting van een aantal hotspots, waardoor bezoekers makkelijker kennismaken met het rivierenlandschap, zonder de rust te verstoren.

Sterke schakels
Op drie locaties – schakelpunten waar opgaven samenkomen – toont het project hoe de visie voor dynamische rivieren in de praktijk kan worden vertaald. In plaats van actuele vraagstukken te beschouwen als conflicterend, probeert het plan ze elkaar juist te laten versterken om tot integrale oplossingen te komen die een bijdrage leveren aan het grote delta-netwerk. Sterke schakels, met ruimte voor natuur, beleving en dynamiek.

Vormgeven met een andere mindset
De Nederlandse Delta kan door deze verzilvering van de aanwezige potenties uitblinken in haar eigen stromende kracht en een rijk en dynamisch landschap op de kaart zetten, waar nieuwe generaties Nederlanders van kunnen genieten en dat ons ook beschermt tegen hoog water. Een landschap dat niet zozeer verandert door concrete ontwerpvoorstellen, maar door een andere mindset waarmee we het landschap vormgeven.