Streekboerderijen Slabroek

UDEN

De ontwikkeling van een innovatief agrarisch bedrijf als brug tussen landbouw en natuur.


Op de Maashorst tussen Oss en Uden verrijst het grootste voedselbos van Nederland: een gemengd agrarisch bedrijf van ruim 25 ha, dat geheel werkt volgens de principes van permacultuur, met hoofdzakelijk meerjarige gewassen, zonder gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen een een regionale afzetting. Het voedselbos wordt ondersteund door een fonds dat speciaal is opgericht voor ‘natuurinclusieve streekboerderijen’.

Kringlopen sluiten
Het fonds wil samen met de ondernemer meerwaarde creëren in voedselproductie, dierenwelzijn, landschapsbeheer en natuurontwikkeling. Maximaal gebruik van ecologische principes en het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen om daarmee een breed en gezond voedselpakket aan te kunnen bieden aan de streek. Inkoop en afzet vinden in principe plaats binnen een straal van 25 km rond het bedrijf. Het opbouwen van een hechte ‘community’ van vrijwilligers, streekbewoners, leveranciers en afnemers is onderdeel van de aanpak.

PARTNERS
Frank van Beuningen LandbouwFonds Natuurinclusieve Streekboerderijen
Pieter Veen landschapsarchitect circular landscapes
Sjef van Dongen permacultuur Fruitzforlife
Wilco de Zeeuw landbouwBoerInNatuur