Straw Blocks

STRAW BLOCKS SYSTEMS — GELSELAAR

Eigentijds, ecologisch en prefab bouwen met de regionale reststof stro.


De vergroening van de landbouw en bouw zijn terugkerende thema’s in de politiek en media en vraagt om het gericht zetten van stappen. Straw Blocks Systems biedt een duurzame en circulaire oplossing en een lagere footprint voor beide sectoren, door het gebruik van een historisch materiaal in een nieuw jasje.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Wuivend graan
Graan is een gewas met een rijke historie, dat bij de opkomst van de intensieve landbouw langzamerhand uit ons landschap verdwenen. Maar niet alleen voor de voedselproductie, ook voor de bouw is het interessant. Het restmateriaal stro heeft goede isolatiewaarden en is met een minimum aan energie om te vormen tot een hoogwaardig bouwmateriaal. Met als resultaat gezonde, comfortabele en betaalbare woningen die energie, CO2 en stikstof neutraal zijn én een aantrekkelijk landschap vol wuivend goudgeel graan. Bevorderlijk voor recreatie en toerisme en als opwaardering van de teeltwisseling en biodiversiteit, onder meer als broedgebieden voor diverse vogelsoorten waaronder de veldleeuwerik en patrijs.

Modulair bouwen met stro
De machines van Straw Blocks Systems vormen ruwe strobalen om tot geprofileerde maat- en vormvaste blokken in - bijna - iedere gewenste vorm. Deze 'legoblokken' van stro worden verwerkt in een licht houten frame, waarbij de dragende constructieve delen zich in het inwendige van de strowand bevinden. Dat levert niet alleen aanzienlijke besparingen op in arbeidstijd en materiaalverbruik, maar is ook gunstig voor het milieu, klimaat en energieverbruik. En het komt tegemoet aan de vraag naar betaalbare, comfortabele en duurzame woningen.

Gebouw zonder fundering
Straw Blocks heeft ook een prototype ontwikkeld van een gebouw zonder fundering om seriematig te gaan bouwen en produceren; De Steltloper. Het kan het direct op het maaiveld worden geplaatst, maar ook op palen worden gebouwd. De onderliggende ruimte kan dan bijvoorbeeld dienst doen als berging of carport. Ook is het mogelijk om twee Steltlopers te koppelen, verbonden door een sluisje met trap.