Start-up Farm

DALFSEN

Van plantenkwekerij naar innovatiemotor om samen te bouwen aan een nieuwe ecologische en ondernemende hoofdstructuur.


Start-up farm zet een kwekerij met één verdienmodel om naar een innovatiemotor, in de vorm van een bedrijf met meerdere gerelateerde en duurzame verdienmodellen. Hiermee kan deze samen met andere kleinschalige bedrijven en landgoederen in de regio aan een nieuwe ecologische en ondernemende hoofdstructuur bouwen.
Start-up Farm richt zich op het vernieuwen van het ondernemerschap op het platteland. Een plantenkwekerij biedt ruimte aan nieuwe ondernemers voor een bedrijf met meerdere gerelateerde en duurzame verdienmodellen. Het doel is om een groene en blauwe structuur aan te leggen voor de langere termijn die ook opschaalbaar is. Hiermee bouwt het initiatief aan een nieuwe ecologische en ondernemende hoofdstructuur.

PARTNERS
Moon Brader Architectuur Buro Moon
Alexander HerreboutLandschapsarchitectuur OTO Landscape
Wouter Spijkerman Urban strategies and concepts Ravenkop
Rayhaneh Farhoudi Urban strategies and concepts Ravenkop
Vincent Overgoor Grondeigenaar Decohof