Stadslandschappen

WERKEND LANDSCHAP — ZUIDELIJK MAASDAL

Een vanuit een ontwerpende benadering opgestelde visie die perspectief biedt voor de Limburgse Stadslandschappen; de gebieden tussen stad en land.


De provincie Limburg heeft acht stad-land zones geïdentificeerd, waarbinnen de meervoudige opgaven voor ontwikkeling zich in de komende jaren concentreren. Woningbouw, identiteit, duurzaamheid en landschap & stad komen hier samen. De Young innovator opgave om een strategie te ontwikkelen voor de Stad-land-zones in Zuid-Limburg was voor Werkend Landschap aanleiding het concept van het ‘stadslandschap’ te introduceren om de potentie van deze gebieden in beeld te brengen.

Onbestemd tussenland
Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden komen er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van infrastructurele werken, logistieke loodsen, meubelboulevards, anonieme bedrijven, commerciële recreatieoorden en geïsoleerde private ontwikkelingen. Juist hier zijn de komende jaren grote ontwikkelingen en vraagstukken te verwachten.

Stadslandschappen
‘Zuid-Limburgse Stadslandschappen’ is een met een ontwerpende benadering opgestelde visie die perspectief biedt voor de gebieden tussen stad en land. We noemen deze gebieden Stadslandschappen. In het beleid van de Provincie Limburg zijn de meest urgente delen van de stadslandschappen gedefinieerd als stad-land zones.

Integrale ruimtelijke ontwerpopgave
Met de visie agendeert Werkend Landschap de stadslandschappen als integrale ruimtelijke ontwerpopgave. De visie toont hoe door vanuit bestaande kwaliteiten te redeneren, top basis van een aantal grote en urgente opgaven te organiseren en door de schalen heen te ontwerpen stadsranden gerealiseerd kunnen worden die landschapsdiensten leveren aan de stad. Om het ontwikkelde denken te concretiseren is een voorbeelduitwerking gemaakt voor het Zuidelijk Maasdal: het gebied ten zuiden van Maastricht.

Bekijk hier het hele onderzoek.