Stad van de toekomst

BNA ONDERZOEK — DELFT

Tien multidisciplinaire teams onderzochten op testlocaties hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.


Als vervolg op het onderzoek ‘Snelweg X Stad’, deden tien multidisciplinaire ontwerpteams tot eind 2018 een intensieve ontwerpstudie op testlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De resultaten zijn hier terug te vinden.

Complexe vraagstukken waar we met z’n allen voor staan, los je niet alleen op. Naast architecten en andere ontwerpende disciplines meldden ook mobiliteitsexperts, filosofen, sociologen, experts op gebied van circulariteit, data-specialisten en internet of things-experts, ecologen, kunstenaars en placemakers zich aan.

Resultaten en publicatie
De uitkomsten – scenario’s, eindbeelden en roadmaps die aantonen hoe we er daadwerkelijk kunnen komen – maken de stad van de toekomst voorstelbaar. De vierkante kilometer waar alles bij elkaar komt is daarbij de illustratie van hoe de stad van de toekomst kan indalen op een concrete plek. De resultaten zijn in movember 2018 gepresenteerd en hier te bekijken. Daarnaast is in april 2019 een publicatie verschenen, waarin alle gebundeld zijn.

Nieuwe manieren van stad maken
De teams hebben aan de hand van vijf ‘vensters op de stad’ gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Hoe kunnen we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.

Ontwerpkracht is nodig
Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW was blij met de start het onderzoek: “We hebben jullie ontwerpkracht nodig, dit is het moment om sterke visies te ontwikkelen, tastbare verbeeldingen van transities die leiden tot de stad van de toekomst.”
De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld in een publicatie en gedeeld tijdens een slotsymposium.