Solarpark de Kwekerij

NL SOLARPARK DE KWEKERIJ — HENGELO

Een uniek Solarpark waarmee Nederland internationaal op de zonnekaart staat: 7.000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.


Solarparken zijn nog vaak kale industriele terreinen, ondergrond van gebroken puin met zonnepanelen, met een ijzeren hek eromheen. De noodzakelijke energietransitie maakt dat er anders nagedacht moet worden over het energielandschap van de toekomst. Hoe kun je grootschalig duurzame energie opwekken zonder dat je op weerstand van omwonenden stuit? Solarpark de Kwekerij laat zien dat het anders kan. Zonne-energie opwekken met respect voor het klimaat, de mens en het landschap en een integraal en duurzaam proces resulteerde in een aantrekkelijk park van 7 hectare met ruim 7.000 zonnepanelen, die voldoende energie opwekken voor 550 huishoudens.

Combinatie solarpark en natuurpark
Het park is ontworpen vanuit een duidelijke visie; parken moeten een lust zijn, geen last voor de gemeenschap vormen. Het landschappelijk uitgangspunt voor NL Solarpark de Kwekerij is dat het project binnen de bestaande structuren, patronen en aanwezige elementen is ingepast. De bomen rondom het terrein, de structuren van de oude kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil binnen het terrein zijn waar mogelijk gehandhaafd. Het park wordt ’s ochtends opengesteld en ’s avonds weer afgesloten. Het is een park met veel biodiversiteit, van onder andere vogels, vlinders en insecten, en een schaapskudde.

Bewaren wegnemen
Tot dusver hebben omwonenden van solarparken veel bezwaren, en dat leidt tot onnodige vertraging in de energietransitie. Solarpark de Kwekerij is tot stand gekomen zonder bezwaar uit de omgeving. De initiatiefnemers hebben de buurt vanaf het begin betrokken in de ontwikkeling van het park. De aanvankelijke weerstand - de angst voor een groot industrieel solarpark in de achtertuin - is weggenomen door veel uit te leggen en omwonenden mee te laten beslissen.