Solar Monuments

STUDIO OSSIDIANA — UTRECHT

Een onderzoek naar de verduurzaming van monumenten en historische gebouwen leidde tot oplossingen die gezien mogen worden.


De helft van het vastgoed in Moreelse is monumentaal. Naast kantoren ook woningen: het Sterrenhof in Utrecht dat in de negentiende eeuw is gebouwd voor de huisvesting van arme parochianen van de Utrechtse Walsteegkerk en nu hedendaagse appartementen huisvest. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ging Prix de Rome winnaar van 2018 Alessandra Covini / Studio Osidiana aan de slag met een mooie oplossing voor zonnepanelen en zonneboilers op monumentale werkgebouwen en dit historische hofje.

Innovatieve energiestrategieën voor monumenten
Solar Monuments is een lopend onderzoek naar innovatieve energiestrategieën voor monumenten en historische gebouwen. Het focust zich op de bestaande monumenten op de locatie van Moreelse (Utrecht). Studio Ossidiana heeft onderzoek gedaan naar materiaal- en ontwerpmogelijkheden van fotovoltaïsche technologie, waarbij zonnepanelen opnieuw ontworpen zijn. Deze nieuwe zonne-elementen gaan een echte relatie aan met hun (esthetische) omgeving, in plaats van dat ze verborgen worden op daken of achter muren.

Zonnegordijn en zonnetegel
Door middel van ontwerp en uitvoering van een aantal prototypen is gekomen tot een voorstel voor een "zonnegordijn" en een "zonnetegel". Deze nieuwe materialen zijn flexibel, opschaalbaar voor binnen en buiten en te ‘updaten’ bij doorontwikkeling van de technologie. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met Solar Urban en het PV Lab van de TU Delft (Andy van den Dobbelsteen, Olindo Isabella, Juan Lizcano, Simona Villa).


Bekijk hier het hele onderzoek.