See me, feel me, touch me, heal me - Tommy

Een gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling, en vergroening.


De nieuwbouw die als nieuwe hartkamer in de Oosterparkwijk is te ontwikkelen vormt de architectonische vertaling van de Tommy. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven.

Doordachte organisatiestructuur
Vanuit de fysieke invalshoek biedt Tommy een combinatie van woningen, anderhalvelijnszorg, een zorghotel-plus, wellness, een kas, een haven, horeca, ateliers en andere voorzieningen. Aan de basis hiervan liggen maatschappelijke motieven als ontmoeting, onderlinge zorg, participatie, vertrouwen, minder verspilling en heerlijk wonen. De Tommy is daarbij een doordachte organisatiestructuur. Op economisch vlak wordt ingezet op kostenbesparing in zorg en welzijn, innovatie en een groter draagvlak voor de al in de wijk aanwezige voorzieningen.

Anderhalvelijnszorg
Voor wat betreft gezondheid is de anderhalvelijnszorg vernieuwend. Een nieuwe organisatievorm die huisartsen faciliteert in hun dienstverlening, van meekijkconsulten tot de meer laagcomplexe verrichtingen. Vanuit het welzijn is het hospitalitymanagement vernieuwend. De hospitalitymanager staat mensen bij zonder vooroordeel, inspireert, levert ideeën, blust eventuele brandjes en verbindt mensen. Tot in de haarvaten van de wijk.

PARTNERS
Alex Sievers, conceptontwikkelaar, Beyond Now
Jenny van Heeringen, architect, ZILT architecten
Rindert Gerritsma, architect, ZILT architecten
Annelies van der Nagel, conceptontwikkelaar, Beyond Now
Thomas Martens, zorginnovatie, VIVO-Plus
Han Sumajow, zorginnovatie, VIVO-Plus
Marieke Mentink, vastgoedontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Hengelo
Rob Dijkman, vastgoedontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Hengelo
Henri Pleizier, vastgoedontwikkeling, Aalberts Ontwikkeling
Carlijn Buts, vastgoedontwikkeling, Aalberts Ontwikkeling