Ruimte voor de rivier

UITGEVERIJ BLAUWDRUK — RIVIERENLANDSCHAP RIJN, WAAL EN IJSSEL

Een publicatie over de omvangrijke aanpassing van het Nederlandse deltalandschap aan de huidige klimaateisen.


Met 'Ruimte voor de Rivier' is het Nederlandse deltalandschap aangepast aan de huidige klimaateisen. Het rivierenlandschap werd niet alleen veiliger, maar ook mooier. Meer dan dertig projecten werden in een tijdsbestek van enkele jaren gerealiseerd. De geweldige operatie is vastgelegd in een vuistdik, uitbundig geïllustreerd boek 'Ruimte voor de Rivier - Mooi en veilig landschap'.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Het wassende water
Extreem hoge rivierwaterstanden en de dreiging van dijkoverstromingen waren in het begin van deze eeuw de aanleiding voor een zeer omvangrijk ‘Ruimte voor de Rivier’ programma, waarmee de rijksoverheid tussen 2006 en 2017 circa 4,5 miljard euro heeft geïnvesteerd in het verbeteren van zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap van de Rijn, Waal en IJssel. In het beleid verschoof het accent daarbij van dijkverbetering naar rivierverruiming.

Ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en techniek
De geweldige operatie is vastgelegd in een vuistdik, uitbundig geïllustreerd boekwerk Ruimte voor de Rivier – Mooi en veilig landschap. In essays van de betrokken rijksadviseurs voor het landschap Dirk Sijmons, Yttje Feddes en Eric Luiten wordt duidelijk waarom de operatie zo succesvol kon verlopen, binnen de afgesproken tijd en binnen het budget. Hoe zorg je voor ruimtelijke kwaliteit in een door techniek en veiligheid gedomineerd apparaat? Welke ideeën lagen ten grondslag aan de ontwerpen, en hoe is het onderscheid tussen de rivieren benut? Hoe konden ook tijdens de realisatie de hoge ambities worden waargemaakt? En wat zien we, nu het klaar is? Hoe rijk is de oogst als we het geheel overzien?

Unieke en breed gedragen benadering
In een uitvoerige inleiding verklaart Fred Feddes hoe de Nederlandse cultuur langzamerhand rijp werd voor deze unieke en breed gedragen benadering waarin natuur, techniek en architectuur samen op gingen. Fotograaf en landschapsarchitect Jeroen Bosch bracht de afgelopen maanden alle locaties overtuigend in beeld, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. In het boek verder: commentaren van ecoloog Sjef Jansen, rivierdeskundige Dick de Bruin, fysisch geograaf Frans Klijn, stedenbouwkundige Maurits de Hoog, landschapsarchitecten Robbert de Koning en Tijs van Loon, foto-essays met luchtfoto’s, rivierportretten en een verklarende lijst met begrippen.