Polder Nijbroek

OPEN KAART — NIJBROEK

Een samen met inwoners ontwikkeld toekomstbeeld voor het behoud van een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.


In polder Nijbroek, tussen IJssel en Veluwe, heeft bureau Open Kaart met inwoners, agrarisch ondernemers, gebiedspartijen en experts vanuit verschillende disciplines een visie voor het gebied gevormd. De gezamenlijke inspanning leidde tot een toekomstbeeld met een concrete uitvoeringsagenda. Ontwerpkracht is ingezet om kwaliteiten en kansen te verbinden aan opgaven, die lokale stakeholders verder oppakken.

Het platteland: grote opgaven, lokale oplossingen
Polder Nijbroek kent een eeuwenoud landschap, als resultaat van een middeleeuwse ontginning met een bijzondere waterstructuur. Deze structuur is nog goed zichtbaar in weteringen, percelen en erven. Tegelijkertijd is dit cultuurhistorisch waardevolle stukje platteland volop in beweging. Opgaven rondom duurzaamheid, energie, recreatie, leefbaarheid en economie dienen zich onvermijdelijk aan. Hoe vinden deze vraagstukken een passende plek in het historische landschap? En hoe kunnen deze vraagstukken kansen bieden voor de boeren en buitenlui van vandaag?

Een co-creatieve, interdisciplinaire aanpak
In een gebied als Nijbroek, waar particulieren - zowel bewoners, ondernemers als andere lokale partijen - grond en vastgoed in eigendom hebben en beheren is een breed draagvlak van groot belang. In opdracht van gemeente Voorst en Plaatselijk Belang Nijbroek en met medewerking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft Open Kaart dan ook samen met de inwoners van Nijbroek een toekomstbeeld voor het gebied ontwikkeld. Het proces is ondersteund door expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschap en de agrarische sector. Open Kaart werkte in een team met Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs), Catherine Visser (DaF-architecten), Paul de Graaf (Paul de Graaf Onderzoek & Ontwerp) en Jan-Willem van der Schans (Universiteit Wageningen).

Een gedragen toekomstbeeld met een concrete uitvoeringsagenda
Zowel mensen van binnen als buiten de polder hebben vanaf het begin meegedacht, gedeeld wat voor hen van waarde is en relevante thema’s en perspectieven ingebracht. Ontwerpkracht is ingezet om kwaliteiten en kansen te verbeelden en deze te verbinden aan de actuele opgaven. Op het scherpst van de snede, waar belangen soms ook botsen, is samen gezocht naar een ambitieuze én gedragen visie met een concrete uitvoeringsagenda.

Een toekomstbestendige leefomgeving
Resultaat is een toekomstbeeld dat voortbouwt op lokaal erfgoed en identiteit en deze actief inzet voor de eigen en toekomstbestendige leefomgeving. Het project krijgt een vervolg in de vorm van verschillende initiatieven die lokale partijen, ondernemers en inwoners verder zullen oppakken. Zo zijn er inmiddels drie lokale initiatiefgroepen aan de slag zijn gegaan met het oprichten van een gebiedscoöperatie, met een rijkere biodiversiteit en de verkenning van nieuwe woonvormen.

PARTNERS
Open Kaart
Gemeente Voorst
Plaatselijk Belang Nijbroek
Marinke Steenhuis / SteenhuisMeurs
Catherine Visser / DaF-architecten
Paul de Graaf / Paul de Graaf Onderzoek & Ontwerp
Jan-Willem van der Schans / Universiteit Wageningen