☰

Patch 22

LEMNISKADE PROJECTEN — AMSTERDAM

Een multifunctioneel, flexibel en duurzame gebouw dat is ontwikkeld op initiatief, rekening en risico van de architect en bouwmanager.


In Patch 22 lukte het architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren van Lemniskade Projecten om zelf wel te realiseren wat hen eerder voor opdrachtgevers nooit lukte. Een gebouw met overmaat, maximale flexibiliteit, bijzondere architectuur en een hoge mate van duurzaamheid, niet omdat het moet maar omdat het hoort. Lemniskade won met dit project de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Hoogste houten gebouw
Patch 22 is gerealiseerd op kavel 22, daarnaast is de projectnaam ook een verwijzing naar Joseph Hellers beroemde roman Catch-22 uit 1961. Met een hoogte van 30 meter is het het hoogste houten gebouw van Nederland. Het gebouw heeft opvallende gevels die knipogen naar de industriële herkomst van het gebied, grote woon-werklofts en een riante vrije hoogte van 3,5 meter per verdieping en een weids uitzicht over het brede Johan van Hasseltkanaal, het IJ, het centrum van Amsterdam en aan de andere kant het groene landschap van Noord Holland. In het gebouw zijn momenteel vijf eengezinswoningen en 26 totaal verschillende woon-werkruimtes gerealiseerd, die de eigenaren zelf hebben kunnen indelen.

Uiterst duurzaam
Energiezuinigheid, de innovatieve toepassing van hout als hoofddraagconstructie en vernieuwende oplossingen voor flexibele indelingsmogelijkheden dragen bij aan de duurzaamheid. Het dak is volledig gevuld met PV panelen, waardoor het gebouw energieneutraal is. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt in een grijswater circuit.
Pelletketels, gestookt op geperst afvalhout uit de houtindustrie, wekken warmte op.

Flexibel
De hoogbouw van het 5400m2 grote gebouw kan veranderen van een werkgebouw naar een woongebouw en andersom, zonder dat er aanpassingen aan het casco nodig zijn. De verdiepingen kunnen gebruikt worden als maximaal 540m2 grote loft-appartementen met enorme balkons, als maximaal 8 kleinere appartementen of als ongedeelde kantoorvloeren. Dit kan omdat doordat constructieve scheidingswanden ontbreken, de verdiepingshoogtes van vier meter en de hoge vloerbelastingen. De appartementen hebben volledige indelingsvrijheid, bewoners kunnen het leidingwerk zelf aanleggen in de holle vloeren met demontabele toplaag.

Ontwerpers als opdrahtgever
Architect en bouwmanager vonden dat het tijd was om de opgave te formuleren die opdrachtgevers voorheen niet aan hen voorlegden. In de overwegingen om samen een ontwikkelingsbedrijf op te richten speelde zeker ook mee dat ze voorheen constateerden dat bouwmanagers en architecten vaak als elkaars tegenpolen werden gezien. De bouwmanager als de controleur van het proces en de architect als de saboteur van een geolied proces. Lemniskade is er juist van overtuigd dat beide disciplines elkaar aanvullen, met de architect als aanjager in de eerste planontwikkelfase en de bouwmanager als afmaker in de fase van realisatie.
Nog toevoegen

Panorama
Nederland
Foto: Luuk Kramer
Foto: Luuk Kramer
Foto: Luuk Kramer
Foto: Luuk Kramer
Foto: FRANTZEN et al
I7R9f-oBUSk