Ouderenhuisvesting

ATELIER KEMPE THILL — ROTTERDAM

Een onderzoek naar de toekomst van ouderenhuisvesting voor lichte zorg, met een uitwerking in leegstaande gebouwen.


De toekomst van de ouderenhuisvesting is een urgent onderwerp. Enerzijds neemt het aantal ouderen toe en anderzijds worden de financiële middelen door wijziging in de financieringsstructuur van de zorghuisvesting worden beperkt. In het onderzoek van Atelier Kempe Thill staat de vraag op welke wijze vanuit bestaande financiële stromen, samen met belanghebbende partijen, collectieve woon-zorgformules voor ouderen met een lichte zorgvraag kunnen worden geïnitieerd centraal.

Belangen, financiën en ontwerpopgaven
Aan de hand van een interviewreeks met zorgcorporaties, zorginstellingen, gemeentes en beleggers zal het onderzoek verschillende belangen en financiële stromen in kaart brengen, waarna Atelier Kempe Thill ontwerpopgaven formuleert. In twee expertmeetings zullen de afzonderlijke stellingen en oplossingen worden aangescherpt.

Ruimtelijke uitwerking in leegstaande gebouwen
In samenwerking met de gemeenten Oss en Rotterdam zullen de initiatiefnemers de opgebouwde kennis door middel van twee casestudies in leegstaande gebouwen omzetten in een ruimtelijke uitwerking. Het onderzoek resulteert in twee essays en een e-book, waarin het onderzoeksproces en de bevindingen worden opgenomen.