Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

HAIKO MEIJER — OOST-GRONINGEN

Een breed inzetbaar concept koppelt crisisopvang aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied.


Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten' laat vervallen erven met leegstaande woonboerderijen komen weer tot leven komen.

Het breed inzetbare concept biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ op vervallen erven met leegstaande woonboerderijen voor vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen.

Crisisopvang gekoppeld aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied
De vluchtelingencris is een complex sociaal- cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt om een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking, en een bereidheid om ruimte te bieden, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken. Een cross-over team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie, maakte van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan de verweven actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand, gebrek aan goedkope huisvesting, herbestemming van erfgoed en vitale sociale verbanden.

Toekomstgericht perspectief
Het breed inzetbare concept ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in meervoud en stimuleren een blauwe / DIY economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), lokale overheden, ondernemers, investeerders, onderwijs- instellingen, organisaties en particuliere grond- en vastgoedeigenaren kunnen participeren. Op basis van vooronderzoek, veldwerk en lokale contacten zijn twee naast elkaar gelegen erven aan de Hoofdweg in de dorpskern van Bellingwolde geselecteerd om de eerste prototypes te gaan realiseren.
PARTNERS
Haiko Meijer - Onix NL
Dennis Moet - Gidz
Marco Glastra - Stichting Groninger Landschap
Hugo Dokter - Stichting Groninger Landschap
Peter de Kan - Dékan
Mathijs Dijkstra - MD landschapsarchitecten
Nanne Bouma - MD landschapsarchitecten
Robert Kuiper - Rizoem
Jos Roewen - Friso bouwgroep
Allart Vogelzang - Onix NL
Henri van Hoeve - Onix NL
Seline Wijker - Onix NL