Melk & Noot

MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN — DEVENTER

Een natuurinclusief landbouwsysteem zorgt voor een recreatief aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap, verhoging van de biodiversiteit en verrijking van lokale producten.


Het plan 'Melk & Noot/een fijnschalig landschap’ richt zich op het agrarische landschap rondom Deventer, maar kan ook bij andere steden toegepast worden. Door de introductie van een zone van kleinschalige landbouw direct rond de stad, worden de verbindingen tussen stad en buitengebied versterkt. Daarnaast introduceert het plan een natuurinclusief landbouwsysteem waarbij er een combinatie wordt gemaakt van eetbare, productieve houtwallen en stripgrazen. Hiermee ontstaat er een fijnschalig en recreatief aantrekkelijk cultuurlandschap, een versterking van de biodiversiteit en een toename van lokale producten op de markt. Het plan zet hiermee niet alleen in op een verandering van de leefomgeving op korte termijn, maar tevens op een gezond landschap voor volgende generaties.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Gezond landschap voor de toekomst
Door de introductie van een zone van kleinschalige landbouw direct rond de stad, worden de verbindingen tussen stad en buitengebied versterkt. Daarnaast introduceert het plan een natuurinclusief landbouwsysteem waarbij er een combinatie wordt gemaakt van eetbare, productieve houtwallen en stripgrazen. Hiermee ontstaat er een fijnschalig en recreatief aantrekkelijk cultuurlandschap, een versterking van de biodiversiteit en een toename van lokale producten op de markt. Het plan zet hiermee niet alleen in op een verandering van de leefomgeving op korte termijn, maar tevens op een gezond landschap voor volgende generaties.

Panorama
Nederland
PARTNERS
Rick Huis in t Veld / boer/grondeigenaar De Melkbrouwerij
Ruud Dubbeld / Landschapsarchitect MTD Landschapsarchitecten
Charlotte van der Woude / Landschapsontwerper MTD landschapsarchitecten
Lisan van der Wielen / Landschapsontwerper MTD landschapsarchiten