Mark_Us Familiehuis

MONIQUE BILORO — SITTARD

Dit woonconcept zet families weer in hun kracht.


De familie als krachtbron wordt verzwakt als familieleden ver uit elkaar wonen. Dit project realiseert familiehuizen rondom gemeenschappelijke hofjes/erven waar zij onder één dak samenwonen.

Een grote familie
Binnen het Mark_Us Familiehuis is de Molukse wijze het uitgangspunt. De Molukse grootfamilies bestaan uit opa en oma, hun kinderen, kleinkinderen - al dan niet gehuwd- , aangetrouwden en andere verwanten. Deze 'grootfamilie 'functioneert als microgemeenschap, waarbinnen vormen van (langdurige) zorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, dagbesteding en participatie ontstaan vanuit hun belevingswereld. Professionele zorg, ondersteuning en opvang sluiten aan op onze vraag en zienswijze vanuit de behoefte aan eigen regie en mensgericht maatwerk.

Balans herstellen
Nederland vormt een uitzondering in de omgang met ouderen. Bijna overal in de wereld zorgen volwassen kinderen voor hun ouder wordende ouders en zorgen ouderen voor de kinderen van hun kinderen. Mark_Us Familiewonen wil deze balans herstellen, door intergenerationele woonconcepten te formuleren. Door ouders en kinderen te laten wonen naast hun eigen opa’s en oma’s. Door de groeiende ruimtebehoefte van het gezin te laten profiteren van de krimpende ruimtebehoefte van de ouderen en het financiële tekort van het gezin te laten profiteren van de financiële ruimte van de ouderen.

PARTNERS
Evert Kolpa, Architect / Ontwerper, Van Bergen Kolpa
Peter Geilen, Zorg, Zorg & Co U.A.
Paula Biloro, Familiezorg, Grootfamilie Biloro