Marconi

GEMEENTE DELFZIJL, PROVINCIE GRONINGEN EA — DELFZIJL

De aanleg van een aantrekkelijk kwelderlandschap voor de kust ten gunste van natuur en mens.


Marconi zal het stadscentrum van Delfzijl weer verbinden met de Waddenzee. Het op de zee gerichte karakter van de havenstad raakte verloren door grootschalige industrialisering in de tweede helft van de vorige eeuw. Door dit project krijgt de stad weer een nieuw gezicht, als toegangspoort naar het Werelderfgoed de Waddenzee, met een aantrekkelijk kwelderlandschap voor de kust.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Kwelderlandschap voor de kust
Als onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050 richt het project Marconi-Buitendijks zich op de aanleg van een kwelderlandschap voor de kust. Doel is om de natuur te verbeteren door te zorgen voor een uitbreiding van leefgebieden voor dieren en planten, zoals schorren en zilte graslanden. Daarnaast wil de gemeente het gebied waar slib kan bezinken vergroten.

Multifunctionele zeedijk
Aan de kust van Delfzijl wordt 16 hectare pionierkwelder, een vogelbroedeiland en 13 hectare recreatiekwelder aangelegd. Een aantrekkelijk gebied met zilte begroeiing en vogels, met een wandelpad door het kwelderlandschap. Door de zeedijk landinwaarts te verleggen, wordt het bestaande stadsstrand van Delfzijl van 0,7 hectare naar 2,3 hectare vergroot. De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.

Naar verwachting is het hele project in het najaar van 2020 gereed. Inmiddels is de kwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied. Het stadsstrand is vergroot en het vogelbroedeiland en recreatiekwelder zijn aangelegd.
Panorama
Nederland
2QtLSsUldkk
PARTNERS
Gemeente Delfzijl
Provincie Groningen
Rijkswaterstaat
Waterschap Noorderzijlvest
Het Groninger Landschap
Waterschap Hunze en Aa’s
Groningen Seaports
Wadddenfonds