Langer thuis in eigen huis

BREDA, NEDERLAND

Een onderzoek naar slimme aanpassingen voor de toekomstige zorgvraag - aan bestaande woningen en de directe omgeving - leverde een online stalenboek voor levensbestendig wonen op.


Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving.

Hoe kunnen we bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving aanpassen aan de toekomstige zorgvraag? En wat willen de bewoners? Wat hebben (mantel)zorgers nodig? Hoe kunnen we nieuwe technologieën en elektronische middelen inzetten? En hoe komen we tot slimme aanpassingen die bewoners zowel zien als comfort verhogend maar ook als waardevermeerdering van hun huis? Dat waren de achterliggende vragen van het onderzoek 'Langer thuis in eigen huis', dat acht teams bestaande uit ontwerpers, stedenbouwkundigen en zorgprofessionals in het voorjaar van 2016 uitvoerden in twee stadsuitbreidingswijken in Breda.

Comfortabele, veilige en makkelijke woningen voor alle leeftijden
De onderzoekers is nadrukkelijk gevraagd een ‘zorgelijke blik’ te vermijden. Een huis moet niet veranderd worden in een soort verzorgingshuis, maar in een comfortabele, veilige en makkelijke woning die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. De bewoners zijn intensief bij het project betrokken als sparringpartners. Zij weten als ervaringsdeskundige immers het beste wat er mist en wat dus beter kan in hun dagelijkse leefomgeving. Het streven was het ontwikkelen van oplossingen die vooral door de bewoners omarmd zullen worden. De teams gebruikten de bewonersgesprekken dan ook als basis voor hun ontwerpen. Hoewel in deze studie de wijken Heusdenhout, Prinsenbeek en Brabantpark in Breda als specifieke studielocaties werden gebruikt, kunnen de ontwikkelde ideeën overal worden gebruikt waar dit type woningen staat.

Online stalenboek voor levensbestendig wonen
De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website langerthuisineigenhuis.com; een online stalenboek voor levensloopbestendig wonen met oplossingen per woningtype. De oplossingen zijn bedoeld om bewoners te verleiden en hen te inspireren om met hun huis en woonomgeving aan de slag te gaan. Maar ook om gemeentes, wijkraden, zorgvoorzieners, ouderenbonden, woningcorporaties of ondernemers in de wijk op ideeën brengen om samen met bewoners verbeteringen aan te brengen voor de toekomst. Op de site staan ook handige tips die het wonen aangenamer, makkelijker en veiliger maken en zijn de interviews met bewoners - waarop alle gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd – terug te lezen.