Landgoed Valkenberg

ARD DE VRIES — AGELO

Een eigentijdse boerderij verrijst als nieuw type in het repertoire van landhuizen in het Twentse coulissenlandschap.


Op basis van een grondige kennis van klassiekers in de architectuurgeschiedenis, de kennis van de opdrachtgever en een verkenning van de omgeving, ontwikkelde architect Ard de Vries een eigenzinnig idioom voor het ontwerp van een modern landhuis.

Coulisselandschap
Het Twentse coulisselandschap is een reliëfrijk zandlandschap, met kenmerkende elementen als kleine beken, kampen, essen, houtwallen, struwelen en amfibieënpoelen. Als bekroning van een kunstmatige houtwal - bestaande uit twee kalkzandstenen muren - verrijst een opvallend woonhuis. Als onderdeel van het landgoed Valkenberg neemt het een positie in, in de traditie van erven en landgoederen in Twente.

Afwisseling in ruimtelijke ervaringen
Het woonhuis neemt de lengte, het uitzicht en de beslotenheid, die kenmerkend is voor het coulisselandschap, in zich op. De maat van de ruimtes, de lichtinval, het materiaalgebruik en de oriëntatie zorgen ervoor dat het perspectief op het coulisselandschap voortdurend verandert als je door het woonhuis beweegt. De centrale hoge lichte hal met stoere eikenhouten trap, een intieme donkere jachtkamer en het lagere eetgedeelte met schuivende glaspuien zorgen voor afwisseling in ruimtelijke ervaringen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal materiaal, waaronder de zandstenen van een afgebroken huis en eikenhout.

Ecologische landschapsontwikkeling
Het landgoed levert een bijdrage aan de nieuw te ontwikkelen Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Alle grond die binnen de EHS valt wordt onderhouden, door beweiden, maaien, bemesten, snoeien en beperkt gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Er is naast het woonhuis door de bewoners een beekdal gegraven. Sporen van hoeven lieten zien dat de reeën de beek direct als drinkplaats in gebruik hebben genomen.