Kwatrijn

HAAREN

Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant.


Het Kwatrijnconcept biedt toekomst voor melkveeboeren in kwetsbare landschappen, die verder willen met hun bedrijf, maar dat vanwege planologische en financiële druk niet kunnen op de oude manier. De innovatieve Kwatrijnstal voldoet aan de strengste eisen voor milieu, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing en is economisch haalbaar omdat er substantiële baten tegenover staan.

PARTNERS
Henk Antonissen Melkveehouderij Stichting Duinboeren
Bas Combee Eigenaar Maatschap Combee
R. de Visser Landschapsarchitectuur Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw