Korsholm

YMERE — HOOFDDORP

Met een geslaagde en duurzame renovatie komen de oorspronkelijke kwaliteiten van Bloemkoolwijk Bornholm weer helemaal tot hun recht; een inspirerend voorbeeld voor soortgelijke wijken.


Voor de bloemkoolwijk in Hoofddorp bestonden al tien jaar eerder plannen voor sloop en nieuwbouw. Uiteindelijk heeft woningcorporatie Ymere gekozen voor het plan van NAP architecten voor de renovatie en verduurzaming van de 127 sociale huurwoningen aan de Korsholm, Engelsholm, Skagerrak en Rosenholm, waarbij de bewoners intensief zijn betrokken.

Bloemkoolwijken
Meer dan een kwart van alle Nederlandse huizen staat in een ‘bloemkoolwijk’, uitbreidingsijkwijken die tussen 1970 en 1985 zijn gebouwd. De kronkelende stratenpatronen, omgeven door groene tuinen en grondgebonden woningen waren destijds hét recept voor een prettige woonomgeving. Met collectieve ruimtes en autoluwe woonerven werd een nieuwe wooncultuur gestimuleerd, gericht op ontmoeting, kleinschaligheid en diversiteit. Maar inmiddels verkeren veel bloemkoolwijken in een verloederde staat met grote sociale en bouwkundige problemen.

Betrokkenheid bewoners
De gehele renovatie van de 127 huizen moest worden uitgevoerd in bewoonde toestand. De bewoners zijn dan ook nauw bij het proces betrokken. Het team van NAP ging de wijk in om de aanwezige gebreken en kwaliteiten nauwkeurig te analyseren en de behoeftes van de bewoners te inventariseren. Deze zijn meegenomen in het renovatieplan en zicht baar in de materiaalkeuzes, individuele keuzemogelijkheden en praktische detailoplossingen. Gedurende het proces is iedereen actief benaderd door het houden van bijeenkomsten, overleg in klankbordgroepen en veel persoonlijke gesprekken.

Duurzaamheid en leefbaarheid
Tijdens de renovatie zijn de bestaande asbesthoudende dak- en gevelbekledingen vervangen door vlakke betonnen dakpannen en rood metselwerk en bestaande vloeren, nieuwe gevels, kozijnen en daken extra geïsoleerd. Op de platte daken zijn zonnepanelen geplaatst. Ook de openbare ruimte rondom de appartementengebouwen is intensief aangepakt: de centrale hofjes zijn opgewaardeerd met Franse balkons, opgefriste trappenhuizen, sfeervolle beplanting en aangename verlichting. Bewoners kunnen nu veilig thuiskomen, in een duurzame wijk met overzichtelijke toegangen en oog voor detail.

Foto: Marcel van der Burg
Foto: Marcel van der Burg
PARTNERS
Ymere
NAP (Network of Architects & Planners)
Vastbouw Oost
Adviseurs Aveco de Bondt Ingenieursbedrijf
Arie Hollenberg Sloop & Milieuwerken
Weijerseikhout Dakspecialisten