Kantoor Jongerius

BLAUW ARCHITECTEN — UTRECHT

De transformatie van rijksmonument Jongerius heeft een tweeledig doel; het monument weer in oude luister terug brengen en stedelijke verduurzaming.


Na een langdurige restauratie en oplevering van Villa Jongerius heeft de Stichting Vrienden van het Jongerius Complex alle aandacht gevestigd op de restauratie en transformatie van het Jongerius kantoor. Samen met de stichting heeft Blauw architecten een tweeledige opdracht geformuleerd. Onderzoek naar de toekomstige waarde van het totale Jongerius complex binnen alle ontwikkelingen in dit deel van Utrecht en een restauratie- transformatieplan om het monument weer terug te brengen in de sfeer van de ingebruikname in 1936.

Strategische ligging
Het belang van behoud, restauratie en herbestemming van het totale Jongerius complex wordt extra onderstreept door de strategische ligging aan Merwede kanaal/Veilinghaven, en alle toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving van het complex, waaronder een nieuwe woonwijk. Daarmee zal het Jongerius complex als een uniek beeldbepalend gebouw aan de poort van het nieuwe centrum van Utrecht komen te liggen.

Stedelijke verduurzaming
De opgave op gebouwniveau heeft hierdoor een grote betekenis voor de omgeving. Voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk genereert het complex een meerwaarde, qua programma wordt bijvoorbeeld gedacht aan bijeenkomsten en horecavoorzieningen. Hiermee zal de maatschappelijke en sociale bijdrage van het monumentale complex aan de omgeving gezien kunnen worden als een stedelijke verduurzaming van dit deel van Utrecht.

PARTNERS
Stichting Vrienden van het Jongerius Complex
Blauw Architecten
Borh Bouwhistorisch bureau
DPA advies