IKC De Leister Igge

CONSORTIUM GRENOVATION — OPEINDE

Renovatie resulteerde in een duurzaam, gezond en betaalbaar schoolgebouw.


Het gebouw van school De Leister Igge voldeed niet aan de hedendaagse eisen. Gezien de grote waarde van het gebouw voor het dorp, is gezocht naar een andere oplossing dan nieuwbouw. Renovatie bood uitkomst. Daarmee is een duurzaam, gezond en toekomstbestendig kindcentrum in Opeinde gerealiseerd. De leefbaarheid is versterkt en karakteristieke eigenschappen zijn behouden.

Eerste school vol Energie
Dit project is een pilot uit het programma ‘School vol Energie’ dat m.b.v. Platform 31 is gerealiseerd. Dit programma (onderdeel van Green Deal Scholen) ondersteunt schoolbesturen bij het creeëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Na de renovatie is het schoolgebouw kwalitatief vergelijkbaar met nieuwbouw en is er sprake van een gezond, hoogwaardig binnenklimaat. Dekking van kosten gebeurt vrijwel volledig uit vermeden energie- en onderhoudslasten. De energierekening verdwijnt en er is sprake van minimaal onderhoud. Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen zo succesvol worden gerenoveerd.

Beeld: Liag Architecten
Beeld: Liag Architecten
PARTNERS
Gemeente Smallingerland
Consortium Grenovation (Meerbouw Rotterdam, LIAG architecten en bouwadviseurs, DAIV Groep)