iCAREnisse

DANNY NELEMANS — CARNISSE

Een multidisciplinaire, integrale aanpak waarmee iedereen thuis kan blijven wonen.


Dit plan heeft als doel de zorg voor kwetsbare groepen - zoals hulpbehoevenden of mensen in de laatste fase van hun leven - vanzelfsprekend onderdeel te laten uitmaken van het dagelijkse leven in een wijk.

Housing, co-housing en co-housing+
Meerdere soorten zorgwoningen worden verspreid over de plint van de wijk gerealiseerd. De woninginrichting is onderdeel van een flexibel zorgconcept, waarin ook aanvullende zorgdiensten aangeboden worden. De zorg komt naar de mensen toe in plaats van andersom.

Stedenbouwkundige acupunctuur
Eenvoudige ingrepen die een groot ruimtelijk en sociaal effect sorteren. Bijvoorbeeld het creëren van collectieve ruimtes op de kopse kanten van de strokenbouw. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten én we maken de portiekwoningen integraal toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Technologisch smart grid in het publieke domein
Een combinatie van hoogstaande technologische toepassingen in de buitenruimte, waardoor ouderen en mensen met een beperking op een veilige manier kunnen deelnemen aan het openbare leven.

Alles wordt in overleg met de bewoners zelf ontworpen en ook in de uitvoering - welke ingrepen, welke technologie? - hebben zij een belangrijke stem.

iCAREnisse is housing, co-housing en co-housing+.
We realiseren meerdere soorten zorgwoningen, verspreid over de plint van de wijk. De woninginrichting is onderdeel van een flexibel zorgconcept, waarin ook aanvullende zorgdiensten aangeboden worden. De zorg komt naar de mensen toe in plaats van andersom.

iCAREnisse is stedenbouwkundige acupunctuur.
Eenvoudige ingrepen die een groot ruimtelijk en sociaal effect sorteren. Bijvoorbeeld het creëren van collectieve ruimtes op de kopse kanten van de strokenbouw. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten én we maken de portiekwoningen integraal toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

iCAREnisse is een technologisch smart grid in het publieke domein. Een combinatie van hoogstaande technologische toepassingen in de buitenruimte, waardoor ouderen en mensen met een beperking op een veilige manier kunnen deelnemen aan het openbare leven.

Belangrijk in onze aanpak: we ontwerpen alles in overleg met de bewoners zelf en ook in de uitvoering (welke ingrepen, welke technologie?) hebben de bewoners een belangrijke stem.

PARTNERS
Danny Nelemans, stedenbouw, OD205
Floor Driessen, Onderzoeker Zorg en Wonen, Kaap O
Pieter Sprangers, architectuur, Groosman
Rik Moonen, Stadstrainer ouderen in de samenleving, RikMoonen.nl
Han-Michiel Verroen, multi-technische dienstverlening (oa. HealthCare & infra), Spie
Henk Verheessen, kwaliteitsverbeteraar van zorgprocessen, Sophisticaid
Madelon Pluis, architectuur, Groosman
Judit Gaasbeek Janzen stedenbouw, OD205
Dock, Huis van de Wijk, Lelie-zorggroep