HyStock

ENERGYSTOCK EN GASUNIE NEW ENERGY — VEENDAM

Een pilot met waterstof als energiedrager van de toekomst.


EnergyStock en Gasunie New Energy zetten bij Aardgasbuffer Zuidwending duurzaam opgewekte energie om in waterstof met een elektrolyser van 1 Megawatt. Dit pilotproject is bedoeld om de waterstofeconomie in Noord-Nederland een kickstart te geven.

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen is de grootschalige productie van groene waterstof noodzakelijk. Maar in Nederland wordt dit zogenoemde principe van power-to-gas nog nauwelijks toegepast. De initiatiefnemers van HyStock denken dat de aardgasbuffer hierin op termijn een belangrijk rol kan spelen en zelfs door kan groeien naar een energiehub.

Waterstof als energiedrager
Terwijl elektriciteit moeilijk op te slaan is in grote hoeveelheden en er nog nauwelijks accu’s zijn die dat tegen redelijke kosten kunnen, is waterstof als energiedrager die kan worden opgeslagen volop beschikbaar. Waterstof vormt samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water, van elkaar te scheiden met behulp van - duurzame - elektriciteit in een elektrolyse proces. Deze groene waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol spelen als schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

Pilot bij Aardgasbuffer Zuidwending
Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy zijn bij Aardgasbuffer Zuidwending een pilot gestart. Op de aarden wallen rondom de installatie zijn circa 8.500 zonnepanelen geïnstalleerd. Een deel van de opgewekte energie is bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie en een deel om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zijn op de installatie drie zeecontainers geplaatst. Een met een elektrolyser, de tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor, die vervolgens een zogenoemde tube trailers vult met waterstof. Met deze trailers kan de waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

In 2020 gaat het project een volgende fase in en rond 2026 verwacht EnergyStock de eerste waterstofgevulde caverne (een holte in de zoutlagen die speciaal voor gasopslag zijn gemaakt) in gebruik te nemen.