Houtribdijk

RIJKSWATERSTAAT — LELYSTAD-ENKHUIZEN

Een innovatieve dijkversterking met volop aandacht voor natuurontwikkeling en recreatie.


Een 25 kilometer lange golfbreker die Nederland al meer dan vijftig jaar veilig houdt. Dit is de Houtribdijk, ook bekend als Markerwaarddijk. Om de provincies rond het IJsselmeergebied veilig te houden versterkt Rijkswaterstaat deze dam tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Op een innovatieve manier en met volop benutting van kansen voor natuurontwikkeling en recreatie.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Breuksteen en brede zandoevers
De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad wordt bij Lelystad versterkt met breuksteen en aan de kant van Enkhuizen krijgt de dijk brede zandoevers. Die verzwakken straks de golfslag. Deze manier van versterken in zo'n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur, en levert bovendien 270 hectare nieuwe natuur op.

Natuurontwikkeling en recreatie
Een watersportstrand bij Lelystad geeft straks ruimte aan kite- en windsurfers. Rijkswaterstaat verbetert ook de waterkwaliteit. Halverwege de dijk, aan de kant van het Markermeer, wordt nieuwe natuur ontwikkeld waarin vissen, insecten en schelpdieren graag leven. En dat trekt weer vogels aan, waardoor er een natuurgebied ontstaat met een grote biodiversiteit.