Hotel - Nice to meet you!

RIK TUITHOF — AMSTERDAM

Een vernieuwde exploitatiestrategie die uitgaat van een combinatie van een asielzoekerscentrum met een hotel.


Om variabel te voorzien in de sterk fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers combineert Hotel Nice to meet Youh een asielzoekerscentrum met een hotel.

Een investering in een hoogwaardige bouwkwaliteit is mogelijk doordat een terugloop in de vraag naar asielopvang wordt gecompenseerd met de verhuur aan hotelgasten. Daarnaast biedt het gemengde programma spontane gelegenheid tot sociale interactie .

Gelegenheid voor ontmoeting
Vluchtelingen en statushouders kunnen werken in het hotel. Vrijwilligers, coaches en docenten kunnen logeren in het hotel. Het AZC-Hotel biedt een gezamenlijk programma met kantine, restaurant, lobby, sportschool/ spa, werkplekken en lounge, waar gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en samen te werken en te leren. De vluchtelingen krijgen zo ook de mogelijkheid om hun cultuur te laten zien.

Herbestemming en motor voor de woningvoorraad
Het idee is om het AZC-Hotel te vestigen in een te ‘vernieuwbouwen’ vacant gebouw van de rijksoverheid. Op de langere termijn is ook verhuur gepland van (sociale) gezinswoningen. Hiermee is het AZC/ Hotel tegelijkertijd een motor voor de sociale woningvoorraad.

PARTNERS
Rik Tuithof – Studio Rik Tuithof
Stephan Verkuijlen – Stephan Verkuijlen architecten
Micha de Haas – architectenbureau Micha de Haas