Hoogwatershelter

WERKSTATT — DORDRECHT

Een onderzoek naar een verticale evacuatiestrategie bij hoogwater in het nieuw te bouwen Stadskantoor van Dordrecht.


Waterveiligheid is van landsbelang. Naast preventie is het beleid ook gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming en rampenbeheersing. In het kader van het Young Innovators programma is aan Werkstatt aan de slag gaan met een ruimtelijke verkenning van verticale evaluatie in Dordrecht. Hoe kan zo'n hoogwatershelter - die onderdak moet bieden aan de groep niet-zelfredzame bewoners van Dordrecht in geval van hoogwater door doorbraak van de stroomopwaarts gelegen dijken - eruit zien en hoe kan deze worden opgenomen in de programmering van de huidige stad?

Nieuwe kijk op waterveiligheid
Het vechten tegen de zee en de rivieren zit diepgeworteld in ons Hollandse DNA. We zijn trots op ons wereldberoemde stelsel van dijken en Deltawerken. Toch blijft de natuur ons thuisfront testen. De stabiliteit van onze robuuste zeedijken staat door klimaatverandering onder druk. De laatste decennia heeft er daardoor een mentaliteitsverandering plaatsgevonden over waterveiligheid. Van ‘vechten tegen het water’ naar ‘meebewegen met de natuur’.

Verticale evacuatiestrategie
Het blijven verhogen van de dijken is een onhoudbaar en bovendien kostbaar scenario. Acceptatie van de kwetsbaarheid wordt langzaam gemeengoed. Dit vereist nieuwe strategieën. Het meest letterlijk wordt ‘meebewegen met het water’ als we het hebben over verticaal evacueren. Dit is een voor Nederlanders moeilijk voor te stellen, maar steeds realistischer scenario. Studies wijzen uit dat op kritieke locaties, zoals het Eiland van Dordrecht, een verticale evacuatiestrategie nodig is om het risico op slachtoffers van een overstroming te beperken. Dit ontwerpend onderzoek tracht bij te dragen aan de ontwikkeling van zo’n evacuatiestrategie. Werkstaat verkent hierin de mogelijke overstromingsscenario’s en inventariseert de voorwaarden en kansen voor een eerste publieke ‘hoogwatershelter’ in het nieuw te bouwen Stadskantoor van Dordrecht.


Bekijk hier het hele onderzoek.