Het rijtjeshuis past de zorg

BERT TJHIE — ALMERE

Persoonlijke zorg en betrokkenheid bij de samenleving zijn startpunt voor het zoeken naar oplossingen die faseerbaar en kleinschalig zijn.


Het rijtjeshuis, het meest succesvolle en tegelijkertijd sterkst verguisde huisvestingsproduct van Nederland is aan transformatie toe. De enorme aantallen van dit product en de spreiding over het land, dagen uit om het op grote schaal met kleinschalige methodieken aan te passen aan de huidige en komende vraag vanuit de samenleving. Deze kans moet benut worden om de veelal zwakke stedenbouw te verbeteren door het inbrengen van programma’s die heldere publieke en gezamenlijke ruimten vragen, binnen en buiten.

Slimme en eenvoudige aanpassingen
De enorme aantallen rijtjeshuizen kunnen eenvoudig aangepast worden aan de behoeften van de huidige samenleving, in zowel sociaal als technisch opzicht. Lokaal in kleine aantallen met lokale bouwers of landelijk verspreid in grote aantallen met modulaire systemen, steeds wat er op de plek nodig is. De kosten kunnen onder controle worden gehouden door de toepassing van hoogwaardige technologie, slim een eenvoudig. Het toevoegen van serres en het horizontaal of verticaal doorbreken en verbinden creëert nieuwe mogelijkheden. Organisatie hoort daarbij. Toegankelijkheid regelen via toewijzingsbeleid maakt liften overbodig. Het activeren van lokale netwerken en het inbrengen en bundelen van activiteiten in een HUB (Heel Uw Buurt) brengt zorg, service en dagelijkse ontmoetingen als vanzelfsprekend in de buurt.

PARTNERS
Janet Vutcheva, Julia Dinu, Amber Tjhie, Pietro Monero, Bert Tjhie - TEKTON architekten
Hester Hulsbos, Annemarie de Lange, Simon Dragt, Gerard Alferink - Triade
Irene Coopman - zorgsector
Marco Meerdink - zorgsector
Jos Darmanata - Data Science Amsterdam