Het Rijk als rentmeester

MARINKE STEENHUIS — KATWIJK, MAASTRICHT, NIJMEGEN, ROTTERDAM

Een essay over de slagingskans van complexe opgaven in een gedecentraliseerd model van ruimtelijke ordening.


Nederland staat internationaal bekend als een efficiënt georganiseerd land met een uitgekiende nationale planning om grote ingrepen in het landschap te realiseren, zoals bijvoorbeeld De Deltawerken. Maar ondertussen is er wel wat veranderd, zowel in het overheidsbeleid als in de organisatie van de uitvoerende instanties. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Het Rijk als rentmeester

Dit essay van architectuurhistoricus Marinke Steenhuis toont aan de hand van een viertal grote rijksprojecten dat complexe opgaven ook in een gedecentraliseerd model van ruimtelijke ordening, met een grote rol voor marktpartijen en in een diffuus politiek- en beleidslandschap, kans van slagen hebben.

PARTNERS
Marinke Steenhuis, Jelte Boeienga, Annet Kampinga / SteenhuisMeurs
College van Rijksadviseurs 2019 (Floris Alkemade, Bernard Strootman en Daan Zandbelt)