Guiding Environment

ANNE GRAVE EA — ARNHEM

De integratie van slimme sensoren in interieur design helpt mensen met beginnende dementie om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.


Het project Guiding Environment ontwikkelt een interactieve leefomgeving, die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met beginnende dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en verzorgt. Een interactieve woning, die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, waardoor het dag en nacht ritme beter behouden blijft.

Langer zelfstandig thuis wonen
Het project richt zich op gebouw gebonden onderdelen en de integratie van verschillende technologische innovaties tot een woonomgeving die meedenkt met de bewoner met dementie. Zo wordt niet alleen het functioneren van de bewoner gestimuleerd en ondersteund, maar ook de (mantel)zorger geholpen. De interactieve omgeving levert een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen van ouderen met dementie. Daarmee levert het project een bijdrage aan de Empathische Woning.

Uitgebreid onderzoek
Verschillende MKB-partijen, kennisinstellingen en zorgprofessionals maken onderdeel uit van het consortium dat is samengesteld voor dit project, ondersteund vanuit een subsidie (RAAK-mkb). Na de start van het project hebben studenten van de HAN en HvA onderzoek gedaan naar de behoeften van de gebruiker, de ouderen met beginnende dementie. De toepassing van verschillende onderzoeksmethoden resulteerde in een zo breed mogelijk beeld van de behoeftes van ouderen met beginnende dementie. Er was contact met de ouderen zelf, maar ook met de mantelzorgers, zorgprofessionals, ruimtelijke ontwerpers en experts en uitgebreid literatuuronderzoek.

Prototypes
Hoe kan technologie de behoeften vervullen? In het design proces wordt een prototype voor de interactieve woonkamer ontworpen, getest en verbeterd tot een tweede prototype geïmplementeerd kan worden. Het eerste prototype wordt geïnstalleerd in de Empathische Woning, het tweede in een Living Lab omgeving binnen de DrieGasthuizenGroep geïmplementeerd. Studenten van de HAN en HvA zijn betrokken bij dit project! Zij doen ontwerpend onderzoek en leveren daarmee een bijdrage aan de technologische oplossingen voor de Guiding Environment.

PARTNERS
Anne Grave, Liesbet Rabbinge, Toine van Lieshout, Masi Mohammadi
MKB-RAAK
Consortium De Interactieve Woonkamer
Smart Architectural Technologies TU Eindhoven
Architecture in Health HAN University of Applied Sciences