Groene Longen van de MRDH

JAM ARCHITECTEN — METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

Een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


JAM architecten werkte samen met de Vereniging Deltametropool aan een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De uitkomsten worden gedeeld in twee publicaties, die zijn te vinden op de website van de Vereniging Deltametropool.

Blind Spot
Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat? Hoe kan dit verband worden aangetoond? En hoe staan we ervoor ten opzichte van metropolen in het buitenland? Met bovenstaande vragen begon een zoektocht die leidde langs verschillende methodieken en internationale voorbeelden. De eerste fase van het onderzoek –is afgesloten met de agenderende publicatie Blind Spot. De aandacht voor 'zachte' vestigingsfactoren is door de Raad voor de Leefomgeving en Infra- structuur overgenomen in de adviezen 'De Mainports Voorbij' en 'Verbindend Landschap'.

Spot on
Hoe kunnen we de lessen uit het buitenland in Nederland toepassen? In de tweede fase van het project stonden de Nederlandse regio's centraal. Zij bekeken in twaalf pilotprojecten de landschapsontwikkelingen door de bril van het economisch vestigingsklimaat en voelden het bedrijfsleven aan de tand. Parallel hieraan is het beleidslandschap in kaart gebracht, dat hierop van invloed zal zijn de komende jaren - van Ruimtelijk-economische Ontwikkelstrategie (REOS) tot Omgevingsvisies - en zijn de belangrijkste feiten rond dit onderwerp op een rij gezet. De resultaten van dit onderzoek en de pilots zijn gepresenteerd in het magazine 'SPOT ON', dat tevens de aftrap van de Landschapstriënnale 2017 vormde.

De publicaties zijn te bekijken op de http://deltametropool.nl/nl/landschap_als_vestigingsvoorwaarde website van de Vereniging Deltametropool.

Foto: Kees Hummel
Beeld: JAM architecten
Foto: Kees Hummel
Foto: Kees Hummel