Geleen, lokaal voor iedereen!

PAUL VERHORST — GELEEN

Een plan gericht op welzijnsbevordering door de kracht van de jaren 50-wijk slim te benutten.


Geleen-Zuid is een typische wederopbouwwijk: veel ruimte, veel openbaar groen en ingericht voor auto's. Onveiligheid, verwaarlozing en verloedering van de wijk vormen het grootste probleem. Leegstand vergroot het gevoel van onbehagen. Dit plan benut de kracht van het bestaande, door in de wijk en de bestaande gebouwen een nieuwe sociale structuur te realiseren.

Een nieuw buurtgevoel
De wijk wordt opgedeeld in rollatorcirkels van 300 meter. In leegstaand vastgoed komen lokalen. Hier kan iedereen terecht voor de eerste levensbehoeften: eten, drinken, gezelligheid en zorg. Een vrijwilligersnetwerk gaat de lokalen invulling geven met onder andere ruil-, deel- en sociale initiatieven. In elk lokaal is iets anders te vinden. Het plan vult hiermee de leegstand, leidt tot schaalverkleining en intimiteit en zorgt voor een nieuw buurtgevoel: kleinschaliger, gezelliger, veiliger en goed onderhouden.

Meer woongenot en welbevinden
De bewoners gaan zelf actief aan de slag, gesteund door een krachtig vrijwilligersnetwerk. Hierdoor stijgt het welbevinden, wat leidt tot minder zorgvraag en dus minder zorgkosten. Welbevinden is wonen in een prettig huis in een fijne, veilige buurt met sociale contacten, waar je je gewaardeerd en welkom voelt. Openbaar groen wordt van de buurt. Bestaande hoogbouw getransformeerd in plaats van gesloopt: horizontale herverkaveling en domotica verhogen woongenot en welbevinden.


PARTNERS
ir. Paul Verhorst, architectuur, ARCHES architecten BNA
Sidney van Well, architectuur, ARCHES architecten BNA
Pien Voortman, architectuur, ARCHES architecten BNA
Freya Pijnenborg, vrijwilligersnetwerk Volontario
Cor Verhaar, zorg en huisvesting, Cor Verhaar Advies