(G)een brug te ver

TRACK LANDSCAPES — UTRECHT

Een onderzoek naar nieuwe verbindingen over, onder of rondom het spoor in centraal Utrecht en een betekenisvolle invulling van de ruimtes daaromheen.


Het project (G)een brug te ver richt zich op de verbinding of niet-verbinding tussen de twee zijden van de spoorzone in Utrecht. Het project laat een visie zien om mobiliteit en verblijf in de binnenstad van Utrecht een nieuwe invulling te geven. Track Landscapes richt zich op de auto en fiets. De opdracht is uitgevoerd in het kader van het Young Innovators programma van het College van Rijksadviseurs.

Gemiste potentie in sterk groeiende stad
Een brede bundel aan treinsporen snijdt Centraal Utrecht bruusk doormidden en vormt een barrière die over een lengte van maar liefst een kilometer in het midden van de stad niet over te steken is. De aangrenzende gebieden keren aan weerszijde het spoor de rug toe, waardoor onbekende plekken van weinig betekenis zijn ontstaan. Een gemiste potentie in een sterk groeiende stad. Track Landscape onderzocht hoe nieuwe verbindingen over, onder of rondom het spoor bij kunnen dragen aan grotere verbondenheid tussen de twee zijdes van de stad en een sterkere betekenis van de ruimtes rondom het spoor.

Onconventionele kijk op barrières
Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwerpoplossingen is een onconventionele kijk op barrières. Voor elke barrière geldt namelijk ook het tegenovergestelde: wie er parallel aan beweegt wordt niet gehinderd door obstakels. In het ontwerp wordt de vraag gesteld of het spoor de barrière is, of juist alle zware auto-infrastructuur die de al aanwezige onderdoorgangen verstopt en de zones parallel aan het spoor domineert. Dit zou vragen om een andere vormgeving van het totale verkeersysteem van Utrecht. Een systeem met inprikkers vanuit de ring, eindigend in omvangrijke parkeergarages, maakt een einde aan autoverkeer in Centraal Utrecht en zet de natuurlijke structuren van Utrecht centraal. Daarmee ontstaan tal van kansen om verbindingen voor fietsers en voetgangers te maken, die samengaan met nieuwe vormen en functies langs het spoor.

Bekijk hier het hele onderzoek.