Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wansum

OOIJEN-WANSUM MAASPARK — MAASDAL

Beschermingsmaatregelen tegen hoog water in de Maas waren aanleiding voor een omvangrijke, integrale gebiedsontwikkeling.


“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd worden kansen benut om het Maasdal aantrekkelijker te maken.

Directe aanleiding voor de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen. Deze vormde een groot risico op overlast bij hoge waterstanden. De belangrijkste ingrepen waren het herstel van een oude rivierarm die in het verleden van de Maas was afgesneden, en de aanleg van twee hoogwatergeulen. Het projectbureau combineerde deze ingrepen met de ontwikkeling van een vrij toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, de infrastructuur en de regionale economie. Het projectbureau als opdrachtgever, de combinatie Mooder Maas als aannemer en het daaraan verbonden bureau H+N+S Landschapsarchitecten pasten op honderden plekken maatwerk toe in het ontwerp.

Bescherming en leefbaarheid
Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling is het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én er is een natuurgebied van ruim 500 hectare gerealiseerd: Maaspark Ooijen-Wanssum. Daarnaast wordt er bij hoogwater een waterstanddaling van 35 cm gerealiseerd die tot in Roermond merkbaar is.

Nieuwe type dijken
Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Dit is gerealiseerd met twee nieuwe typen dijken: de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Zo zijn de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas intact gebleven. De nieuwe dijken zijn duurzaam gerealiseerd met gebiedseigen materiaal.

Foto: Paul Poels
PARTNERS
Ooijen-Wansum Maaspark
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat
Provincie Limburg
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
Waterschap Limburg
Mooder Maas (Dura Vermeer & Ploegam)