Flourishing Foodscapes

HAN WISKERKE EN SALINE VERHOEVEN

Een publicatie met het resultaat van het onderzoek naar regionale voedsellandschappen; de ruimtelijke en sociale organisatie van voedselvoorzieningssystemen.


Onder de titel ‘Flourishing Foodscapes - Design for city region food systems’ publiceerde Valiz het resultaat van een onderzoek naar regionale voedsellandschappen, waar Han Wiskerke en Saline Verhoeven vier jaar onderzoek naar deden.

Voedsellandschap
Het 'voedsellandschap' concept verwijst naar de ruimtelijke en sociale organisatie van voedselvoorzieningssystemen. In de publicatie zijn de resultaten van het onderzoek gecombineerd met de visie van zo’n twintig gastauteurs, die het onderzoek met praktijkvoorbeelden illustreren. Met het boek willen de auteurs - tegen de achtergrond van de wereldwijd voortschrijdende verstedelijking - aandacht vragen voor een nieuwe en meer duurzame manier om zowel over de toekomstige productie en distributie van voedsel als over de ruimtelijke inrichting van het landschap na te denken.

Vernieuwing ontwerppraktijk
De auteurs pleiten in de publicatie voor een intensieve samenwerking tussen stad en regio en een geheel andere manier waarop wij met natuur, landbouwgrond en groen moeten omgaan. Doel is de discussie over onze voedselvoorziening uit de hoek van kleinschalige bottom-up stadslandbouw initiatieven te halen en ontwerpers aanknopingspunten te bieden om hun praktijk vanuit het perspectief van regionale of zelfs globale voedselsystemen te vernieuwen.